dilluns, 7 d’abril de 2008

Orònims (II):

Mallà, Sa(des Cards, Plana):

Es tracta d'una variant dialectal de “mallada”: lloc arrecerat on s'aturen a reposar els pastors i llurs ramats.

Ètim, del llatí maculata*, ‘xarxa que forma la pleta'

Morro d'en Serra:

Muntanya situada a sa Solana de Bijauca. Com a “morro”, entenen a una massa de terra o de roca prominent.

Ètim, probablement de la forma llatina tardana murrus* ”Part anterior sortint de la cara de certs mamífers i peixos, on hi ha la boca i els forats del nas”. També cap la possibilitat que es tracte dels basc “murru” amb el mateix significat.

Muntanya, Sa:

Aquet mot el trobem com a topònim a Vallcebre (Berguedà), Sant Feliu de Llobregat i a Ciutadella (Menorca)

Ètim, del llatí vulgar montanea*, “Elevació molt notable del terreny, de molts metres d'alçada”

Muntanyeta, Sa:

Diminutiu de Muntanya.

Ombria, S':

També trobem s'Ombria des Avencs. Com a “ombria” entenem un lloc on no toca el sol.

Ètim, del llatí vulgar umbrivu*, “ombrívol”;

Pas: (des Bandolers, d'en Martí, d'en Ramon; Barranc des Pas):

En el vocabulari muntanyenc un “pas” és un lloc o endret per on cal passar o es pot passar.

Ètim, pres del llatí passu*, Cadascun dels moviments que fa l'home quan camina, alçant i avançant un peu fins a tornar-lo a posar en terra.

Pla de Moragues:

Pla es un nom que figura en un gran nombre de topònims en tot el territori de la llengua.

Ètim, del llatí planum*, Que té la superfície llisa i recta, sense curvatura ni ondulacions, sense elevacions ni depressions;

Serral, Es:

Mallorquinisme que significa “turo o muntanya de cim allargassat"

Es tracta d'un diminutiu de “serralada”

Solana, Sa ( de Bijouca, de Parelles, de Pica-Sàries):

Entenem com a “solana” a un terreny en pendent situat cara a migdia, on dóna molt el sol; com a antònim de “ombria”

Somo, El:

Tossal compartit amb Castells, en la vessant de castells esta situada la cova del mateix nom.

Segons sembla “somo” vindria a significar “cim” en mossàrab, poc provable.

Tossal (d'en Camará, de Dines, Tossal Groc, etc.):

Elevació del terreny, més o menys alta segons les comarques on s'usa el nom de tossal.

Ètim, derivat de tòs.

Tossalet:

Diminutiu de tossal.

1 comentari:

Beniarres al dia ha dit...

No trobe le teu correu per això t'escric ací.

Estem posant articles de diferents pàgines enllaçades al bloc HISTORIA LOCAL CLUB i ens agradaria comptar amb els teus articles, per això et demane permís.

Ja diràs