dissabte, 19 d’abril de 2008

Salvà:

La família Salvà, es originaria de la vegueria de Vilafranca del Penedès, des d'on va passar a Mallorca desprès de la seva conquesta. El cognom arribà a Tàrbena de la mà de Macià Salvà natural de Llucmajor, el 27 d'agost de 1616, casat amb Mariana Vidal. En el 1620 va nàixer Cristóbal, en el 1622 Joan Nadal, en el 1625 Masia Atanasi i en el 1628 Joan. Actualment aquest llinatge existeix a Verges, Arenys de Munt, Castelló, Vinalesa, Dénia, Gata, Ondara, Alcoi, Andratx, Artà, Llucmajor, Inca, etc.

Ètim del nom personal llatí Silvanus*, derivat de silva* “selva, bosc”

Armes:

De gules una àguila agrisada, sumada d'una corona a mode de mitja flor de lis.