dilluns, 28 de gener de 2008

Hidrònims, la importància de l'aigua.

Hidrònims, la importància de l'aigua:

Ja hem vist, en anteriors posts, alguns topònims relacionats amb l'aigua. Albeura, Albicà i Albirec. A part d'aquets en trobem altres, alguns relacionats amb el seu ús, altres amb la flora circumdant i finalment descrivint els voltants.

Assut, s':

Situat en el barranc de Binareal. Entenem com a assut a un mur de contenció que atura o desvia l'aigua d'un riu per a aprofitar-la en l'agricultura o en l'industria.

Ètim de l'àrab /as-sudd/, amb el mateix significat.

Birlam:

Antic lloc de la Vall de Tàrbena, al Poble dalt, podria tractar-se de l'àrab (al-bir lihm/ i fer referència a un pou d'aigües bondadoses.

Canilles:

Partida i barranquet que recull les aigües dels llavadors. Amb la forma de Canelles el trobem com a nom de poble a La seu d'Urgell, Alt Empordà i a Girona.

Ètim, del llatí cannellas* “ canyetes”.

Falzia, font i riu de sa:

La font esta situada en la partida del mateix nom, prop de Pica-Sàries, el rierol naix en la mateixa font i en la partida del Bancal-Llarg s'uneix al rierol de Sacos. Falzia és una planta de rizoma curt i prim que creix en els coll dels pous, prop de fonts i en altres llocs humits.

Ètim, del llatí filicicula* “falguera menuda”

Hort, l':

Font i partida, contigua a Canilles. Com a hort entenen a un terreny de regadiu, no gaire extens, on es conreen llegums, hortalisses, etc.

Ètim, del llatí hortu*, amb el mateix significat.

Llavadors, Es:

Lloc on les dones van a rentar la roba. Ètim, del llatí lavatoriu* amb el mateix significat.

Micep:

Despoblat del terme de Tàrbena, encara sense identificar, que cap la possibilitat que es trobarà en el Massil Camp, actualment conegut com El Campo.

Ètim, de l'arab /minzab/ “desaiguament”, aquet significat és el que fa situar-lo en el Massil Camp.

Olbis, font des:

Font situada a part alta de la vessant de sa Solana. Obi és una forma dialectal d'obi: recipient fet d'una soca buida per un costat, que serveix per a posar-hi aigua o menjar pels animals.

Ètim, del llatí vulgar albeu variant del clàssic alveus*, amb el mateix significat.

Ull de sa Font, S':

Lloc on brolla l'aigua que desprès és condüida a la Font de Cas Ivanyes. Ull de font: cavitat d'on brolla l'aigua d'una font o d'un corrent qualsevol.