diumenge, 16 de desembre de 2007

Els noms àrabs començats per beni i bina (II):

Benigebell, Benixebel o Benicebel:
Antic lloc de Tàrbena documentat al 1445, és un dels que dona origen al l’actual casc urbà, possiblement l’actual barri de la Placeta Vella. Asín Palacios, basant se en la forma Benicebel, el fa vindre del nom tribal /Sibil/, mentre que Espalza i Rubiera Mata l’edintefiquem com a /sabbala/ “font publica” o /sabala/ “corrent d’aigua”. També és possible que fora /za’bal/, “escurço”. Ara bé si agafem la forma Benigebell o Benixebel sona al orònim /gebel/ “muntanya” podria fer referència a sa Muntanyeta.

Benixam:
fonteta i basa situada en el camí vell de Sacos. Possiblement aquesta font estiguera situada en les terres que li corresponien a Miquel Benajam, en el 1616.cap la possibilitat que es tractarà del nom de tribu /Jama a/.

Bijouca o Bijauca:
Partida rural i antic caseriu d’origen romà. Podria tractar-se de l’orònim /juw-wa/ /vall” o del nom propi /Ya`qub/ “Jacob”.

Beniximiel o Benissimiel:
Gaspar Escolano situa a la baronia de Callosa els llocs de Beniximiel i Taberna, possiblement es tracte d’una errada, de les moltes que va cometre. No obstant Orozco Sánchez el documenta sota la forma Benissimiel. De ser certa l’existencia d’un lloc anomenat així estaríem davant del malnom /zimal/ “cameller” o /simal/ “esquerra”.

Binareal:
Partida que dona nom a una part del riu de Sacos, Barranc de Binareal. En aquet cas sembla que estem davant de la forma /bina/ “penya” acompanyada per el mot /riyat/ horta; pel que seria “penya de l’ horta” (vegeu el mot Tàrbena).

Binitanja:
Sota aquest nom apareix un despoblat de Tàrbena, possiblement siga un dels que
dona origen a l’actual casc urbà; de ser així podria tractar-se d’un segon nom del barri del Llogaret, que de sempre hi ha agut dos el de Dalt i el de Baix. Asín Palacios la identificat amb el nom tribal /Tanga/ “Tànger”.

Binortell:
Partida font i bassa, prop de Benissalim. Amb que el primer element siga “beni” sembla que estem davant d’un mot català “ortell” és una grafia d’hortell “hort menut”. Com a topònim el trobem a Carlit (La Cerdanya francesa)

Birlam:
Antic lloc de la Val de Tàrbena, és un dels barris que formava el Poble Dalt, en el encreuament de la carretera de Castells. podria tractar-se de l’àrab /al-bir lihm/ “el pou tranquil” o “manso”.