dilluns, 19 de febrer de 2007

Ferrer:

Ferrer:

Pere Ferrer va arribar a Mallorca en la conquesta, i va ser heretat en el lloc d’Anadalmoaden; en la mateixa època, també es van establir Peli i Sanxo Ferrer, possiblement aragonesos. El primer Ferrer en arribar a Tàrbena fou Joan Ferrer, el 35 de desembre de 1610, casat amb Margarida Frabega, el 2 de juliol de 1621 van tenir una filla, de nom Isabel Maria Ferrer Fabrega. El 27 d’agost de 1616, es va assentar Bernat Ferrer, casat amb Joana Dalmau, el 3 de desembre de 1623 van tenir una filla, de nom Joana Ferrer Dalmau. Actualment és un cognom força estès per tots els Països Catalans. Aquet llinatge apareix sovint escrit com a Farré en el català oriental i occidental.
Etimològicament ve del llatí férrariu, amb el mateix significat.
Escut d’armes
En fons vermell, tres bandes perfilades d’or.

Armes dels Ferrer de Mallorca, segons el manuscrit de J. Bover.