dissabte, 24 de febrer de 2007

El riu Algar en perill.El riu Algar en perill.


El ministeri de Medi Ambient, te inclòs dins del “Poyecto Agua”, un projecte de millora de l'abastiment d'aigua urbana a la Marina Baixa. El dit projecte preveu la construcció d'una nova conducció que enllaçaria amb la xarxa comarcal d'abastiment.
L'Ajuntament de Callosa s'oposa al projecte, al qual presentarà al·legacions. Segons l'ajuntament callosí la presa de la nova conducció es farà justa bans de les preses que tenen algunes comunitats de regants; preses que tenen drets històrics.
El riu Algar és un riu curt que naix i desguassà en la mateixa comarca de la Marina Baixa. Per lo tant és un patrimoni natural nostre. Els rius naixen a les muntanyes i moren en la mar, així ha segut sempre, i així ha de ser sempre. Si l'Algar es fa mal be, tots els que viuen a la Marina Baixa, perdran part del seu patrimoni. Una pèrdua que du implícita una sèrie de pèrdues, que seran irrecuperables. Estan en perill els conreus, amb la conseqüent pèrdua d'arbrat, el pulmó verd. Amb el canvi en l'economia comarcal, que açò suposaria, i com no en la pèrdua d'una senya d'identitat per a tota la comarca, el nispro. A més de les pèrdues culturals, i la més important la de l'idioma català. Per que no mos enganyem, el pla d'abastiment urbà, és per a abastir als nous plans urbanístics. Amb la destrucció del paisatge, que du implícit, així com l'augment de la població forana, estrangers i estatals.