dissabte, 16 de febrer de 2008

Ripoll:

Ripoll:

Cognom d'origen català, que va passar a Mallorca en el 1232. En el repartiment de 1232 apareixen els germans Joan, Berenguer i Guillem Ripoll, naturals de la ciutat de Ripoll. El cognom arribà a Tàrbena de la mà de Magí Ripoll, el 4 de desembre de 1611. Actualment aquet cognom existeix a Osos, Sant Llorenç de la Muga, Barcelona, Gratallops, Valls, Agramunt, Albesa, Lleida, Albalat, Monover, Cocentaina, Mallorca, Eivisa, etc. també existeix la variant Ripol, a Montanui, Benissa, Altea, etc.

D'etimologia sense determinar. Apareix documentat a l'Edat Mitjana com a Riopullo, Rivipollo i Rivipullo. La Primera silaba sembla una reducció de riu, la segon es pot relacionar amb Pullus, amb el significat de poll o gall.

Escut d'armes:

Partit amb dos camps. Dalt, en un camp de plata, un gall dels seu color, crestat i barbat de gules. Baix, en un camp d'or, tres faixes ondades d'atzur.