diumenge, 3 de juny del 2012

Intervenció de l'Ajuntament de Tàrbena pel Govern civil d'Alacant en el 1888.


El 14 de maig de 1888 el Governador civil d'Alacant decretà la suspensió de l'Ajuntament de Tàrbena, atès certes irregularitats comeses. En considerar que aquests fets podien ser constitutius de delicte, amés, ho va portar als jutjats. A 8 de juny el Consell d'Estat va obrir expedient relatiu a la supressió de l'Ajuntament. La Real Ordre, aprovada a 23 de juny, va ser publicada el 30 a la Gaceta. Amb posterioritat a 7 de juliol apareix publicat, curiosament, en el “Bolletí Oficial de la Província de Tarragona”, des d'on m'ha arribat la notícia. 
Per a veure l'imatge ampliada, primerament heu de clicar sobre el botó dret del ratolí i, seguidament, heu de triar l'opció “Visualitza la imatge”.