dissabte, 27 d’octubre del 2007

Albicà, Albirèc i Albeura (I).

Al terme de Tàrbena, trobem tres topònims que sense cap dubte comparteixen etimologia. Açò és l'Albicà, s'Albeura i l'Albirec. En realitat es tracta de variants de d'hidrònim àrab /albir/, açò és “pou”.

Albeura, S':

La fonteta de s'Albeura, és més coneguda, pels tarbenes, com “es Pouet de ses Peres”. Aquesta font es troba al vall de Bixouca, un poquet abans d'arribar a “sa Creueta” (Coll de Bijouca). Es tracta d'una galeria excavada en el vessant del coll, l'aigua es dipositada dins d'un pou de reduïdes dimensions, el sobrants surten del dipòsit per una canella, i que va a parar a un abeurà*. Antigament era utilitzada per a donar de beure als ramats, que abundaven per l'indret.

Com ja hem dit, la seva etimologia és d'origen àrab, i més concretament de l'hidrònim /albir/ “pou”. Concretament de seu diminutiu /al-biura/, que, per tant, ve a significar “pou petit”, pouet en valencià. Cosa que concorda amb l'altre nom, “es Pouet de ses Peres”.

*. Abeurà o abeurador: pica per a abeurar el bestiar. Abeurar: donar beure abundantment al bestiar. El “Diccionari Català Valencià Balear” recull la variant albeurar de l'estàndard abeurar: Donar a beure. Cal dir, que a Tàrbena les dues formes son utilitzades de forma habitual. Açò no contradiu que l'ètim del topònim, siga àrab, amb el significat que hem descrit més amunt.

dissabte, 20 d’octubre del 2007

dilluns, 8 d’octubre del 2007

Monjo.

Monjo:

Cognom originari de Catalunya des d'on va passar a Mallorca, sent nombrós a Santa Margarida. Els Monjos arribaren a de la ma de Miquel Monjo, casat amb Francesca Molines, a Tàrbena tingueren dues filles Margarida nascuda el 5 de setembre de 1621 i Francesca Simona el 22 d'Abril de 1624. I de Jaume Monjo, casat amb Catalina Armengual, que tingueren una filla Margarida Anna que va naixèr a Tàrbena el 15 de maig de 1621. Aquet llinatge existeix a Cornellà, Pals, Igualada, Martorell, Granollers, Sabadell, Orpí, Barcelona, Anglesola, València, Albaida, Alberic, Cullera, Oliva, Pego, Dénia, Beniarrés, Alacant, Parsent, Mallorca, Menorca, etc. Existeix la variant Monjó existent a Barcelona, Pinell, Arboç, etc.

Ètim del llatí vulgar monicu* variant de monachos* amb el significat d'”home solitari”.

Escut d'armes:

En un camp d'or un globus d'atzur centrat i encreuat de gules.


dimecres, 3 d’octubre del 2007

Un estudi constata la riquesa de fauna de la Serra de Bèrnia

Localitzen espècies rares com la rata penada orellut gris o en perill com el mussol reial

Un estudi de fauna dut a terme per ABAI (Associació Benissenca antiIncendis) confirma la presència d'espècies de fauna d'un gran valor ambiental i d'espècies protegides en les serres de Bèrnia, La Solana i els Lleus. El projecte s'ha centrat en l'estudi dels mamífers carnívors del LIC (Lloc d'Interés Comunitari) Serra Bèrnia-Ferrer i han participat 15 voluntaris. Entre les espècies catalogades n'hi ha rares com la rata penada orellut gris. També s'ha constatat la presència de rapaços com el mussol reial, que és una au d'hàbits nocturns que està en perill d'extinció, o l'esparver.


A més, de l'observació i les imatges preses amb la tècnica del trampege fotogràfic es confirma la presència de genetes, teixons, fagines i mosteles, encara que les seues poblacions són escasses. Però, a més de constatar la riquesa de fauna d'estes muntanyes, al realitzar l'estudi s'ha comprovat que es continuen utilitzant tècniques de caça no selectives i prohibides com els llaços o el verí. També s'han localitzat gossos assilvestrats abandonats pels seus amos.


L'estudi s'emmarca en la campanya de voluntariat ambiental d'estiu que per segon any consecutiu s'ha realitzat amb el patrocini del programa Volcam de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM).


Este mes també ha finalitzat el voluntariat de prevenció d'incendis forestals que es du a terme des de fa més de deu anys. L'associació, en la tardor, realitza activitats com el control de plagues o la
colozación de caixes de nius i de refugi per als rates penades.

Font El Mercantil Valenciano, (mai Levante).