dissabte, 16 de febrer del 2008

Ripoll:

Ripoll:

Cognom d'origen català, que va passar a Mallorca en el 1232. En el repartiment de 1232 apareixen els germans Joan, Berenguer i Guillem Ripoll, naturals de la ciutat de Ripoll. El cognom arribà a Tàrbena de la mà de Magí Ripoll, el 4 de desembre de 1611. Actualment aquet cognom existeix a Osos, Sant Llorenç de la Muga, Barcelona, Gratallops, Valls, Agramunt, Albesa, Lleida, Albalat, Monover, Cocentaina, Mallorca, Eivisa, etc. també existeix la variant Ripol, a Montanui, Benissa, Altea, etc.

D'etimologia sense determinar. Apareix documentat a l'Edat Mitjana com a Riopullo, Rivipollo i Rivipullo. La Primera silaba sembla una reducció de riu, la segon es pot relacionar amb Pullus, amb el significat de poll o gall.

Escut d'armes:

Partit amb dos camps. Dalt, en un camp de plata, un gall dels seu color, crestat i barbat de gules. Baix, en un camp d'or, tres faixes ondades d'atzur.


dissabte, 2 de febrer del 2008

Els Soliveres a San Juan (Argentina):

Els Soliveres a San Juan (Argentina):

Sense cap dubte, Tàrbena és un poble d’immigrants, és quelcom que es du en la sang. Tarbenes, n'hi ha escampats pels quatre cantons del mon. Avui en dia, s’ha posat de moda buscar-hi en els orígens familiars. Hi ha un fum de persones que rebusquen en els arxius, municipals i eclesiàstics. Son molts els nets i besnets de tarbenes, que recerquen els seus orígens.

A la província de San Juan, a l’Argentina, hi ha varies famílies, entre elles esta el germà del meu avi, la família de Joan Pont Molines. Allà els tarbenes es van trobar amb gent del País Valencià, principalment de Laguar, Pedreguer, Llíber, Gata, Dénia, Benissa, etc. A Sant Joan es van dedicar, generalment, a conrear la terra. El 27 d’agost de 1969, funden el “Centre Valencià de Sant Joan Argentina”. Una de les famílies, que van participar activament en aquesta creació és la família Soliveres.