dilluns, 2 de juny del 2008

Antropònims (II).

Malnoms:

Cova d'en Nardo:

Possiblement es tracte de l'abreviació de Bernardo, que també podria fer referència a la planta olorosa que rep el nom de nard.

Cova d'en Poret:

Poret és una grafia antiga de porret “tumor dur produït en les cames dels animals de peu rodó i dels ocells”. Ètim del llatí porigo* “mena de ronya.

Foia des Gavatx:

Cap la possibilitat que es referisca a afrancesat o a França; que lo més provable és que siga un mallorquinisme on gavatx és “ Bossa o dilatació de l'esòfag en la part inferior del coll de les aus” a siga “el pap”.

Fonteta des Rafels:

Plural del nom propi Rafel. Ètim, del nom bíblic Raphael, que és el d'un arcàngel i prové de l'hebreu Raha-El, que significa “medicina de Déu”.

Mostatxot, es:

Tal vegada fa referència a la grandària del mostatxo, “bigoti”; que també podria referir-se a una “peça de pasta dolça, de forma circular, composta de farina, oli, sucre i ou, i cuita al forn”, el nom de la qual és mostatxót.

Pla d'en Sabata;

Amb que sembla fer referència al calçat, lo més provable es que es tracte d'un figuratiu amb el significat de “beneitot, imbècil”. També és un cognom existent a Barcelona, Balsareny, Igualada, Avià, València, etc.

Llometa d'en Soria:

Lo més provable és que faja referència al ciutat castellana; que a en la variant dialectal tortosina, sòria ve a significar “Cosa extravagant i poc fonamentada”.

Olivera d'en Cota, s':

A Mallorca “vestit de burell, llarg fins als genolls, amb mànegues i botons davant, que els homes mallorquins portaven fins a mitjan segle XIX”.

Pouet d'en Camarà:

No m'ha sigut possible esbrinar cap significat per aquet mot.