diumenge, 22 de febrer del 2009

La fauna en la toponímia.

Cabres, Penya de ses:
Situada en el límit dels termes de Callosa I Tàrbena, en la partida de la Rabosa.
Del plural de cabra: “Animal remugant de la família dels cavicornis: Capra hircus L.”
Ètim, del llatí capra*.

Gralles, Penya de ses:
Situada a la vora de sa Muntanya, en el límit amb Bolulla. Lloc on hi ha nombrosos nius de gralles: “Ocell de la família dels còrvids, espècies Corvus corone i Corvus frugilegus, que és molt semblant al corb, però no tan gran, de color violat negrós, amb el bec i els peus vermells i les ungles negres”
Ètim del llatí gracula*.

Matxo, Es:
Nom pel qual es coneix el pic de Bèrnia, en tota la comarca de la Marina. Possiblement es referisca a la seva grandària, o a la similitud que hi ha entre la cresta de Bèrnia i la clenxa dels matxos. Matxo: “castellanisme que s'utilitza com a sinònim de mul”.
Ètim dels castellà “macho”

Pollastre, Penya des:
Situada vora el riu de l'Algar, en la partida de la Rabosa. Pollastre:” Gall jove, des que comença a tenir cresta fins que és capaç de criar”.
Ètim del llatí pullastru*.

Porcs, Cova des:
Cova situada en la partida de Parelles. Plural de porc: “Mamífer ungulat domèstic, del gènere Sus, que té el cos gros, la pell dura, de color blanc o negrós, coberta de cerres, el morro llarg i mòbil, les orelles grans i tombades, les potes de davant molt curtes, i la cua curta i prima; es considera derivat de l'espècie Sus scrofa o senglar, i es cria per a l'aprofitament de la seva carn, que és molt saborosa”.
Ètim del llatí porcu*.
Rabosa, La:
Partida rural actualment dins el terme de Callosa, que és propietat majoritària de tarbenes. Rabosa: “Mamífer de la família dels cànids, espècie Canis vulpes, sinònim de guineu.
Ètim del llatí rapum* amb el significat de ‘cua' fent referencia al castellanisme rabo.

Segue, Es:
Partida rural situada a la vora del Tossal de santa Barberà. Forma dialectal de seguer:” Forat de paret, de roca o d'arbre, ocupat per un eixam d'abelles que hi fan mel, sinònim de vesper”.